Machinebankwerker / EFZ, niveau E of G met 4-jaar leertijd


Het eerste half jaar is de basisopleiding. Gedurende deze tijd bezoeken de leerlingen het AZW (opleidingscentrum van Winterthur). Daarna begint het leergedeelte bij ons in het bedrijf en werken de leerlingen aan hun werkstukken in onze productieafdeling. Daarnaast bezoeken ze, ieder al naar gelang het leerjaar en niveau, 1 tot 2 dagen per week het beroepsonderwijs in Bülach.

In het derde en vierde jaar van de basisopleiding, werken de leerlingen in 4 teams:

  • Montage: het zwaartepunt monteren en uitbalanceren.
  • Body productie: zwaartepunt frezen en draaien van de body.
  • Sneden bewerking:  zwaartepunt slijpen
  • Standaard productieonderdelen en installatie: bewerking van kleinere projecten van A-Z

De nieuw verworven kennis en technische vaardigheden worden regelmatig getoetst en geëvalueerd. Dit volgsysteem helpt de individuele opleiding te verbeteren. In geval van moeilijkheden bij specifieke vakken worden ondersteunende maatregelen worden getroffen.